< Tilbage

Affaldssortering og afhentning01-01-2017 - 00:00

Tømning af såvel BIO som REST affald sker hver tirsdag. Sortering-->

 

 

 

Affald

Alt affald skal sorteres og afleveres i affaldscontainerne!! Der er fem på vores grund: to til restaffald, to til bioaffald og én til batterier. Restaffald skal være rimeligt rengjort, inden det kommes i containeren; dette dels på grund af, at der kan opstå lugtgener, dels fordi spiseligt og lugtende affald tiltrækker mus, rotter og andre udyr. Papkasser og den slags skal være foldet og mast, Kystparkens papcontainer må ikke benyttes. Bioaffald skal i en grøn bioaffaldspose, som skal lukkes ordentligt og forsvarligt på grund af gener, som ovenfor berettet. Poserne er specielle og fås på Kalundborg Bibliotek; der vil normalt være nogle ruller til rådighed indenfor i skuret. Bestyrelsen sørger for poserne, men kommer I forbi biblioteket, så tag bare nogle med derfra. Haveaffald skal i bioaffalds containeren eller direkte på genbrugspladsen (det skal altså ikke ligge på vores grund i flere dage).. Større ting skal vi køre direkte på genbrugspladsen, de må dog stå et par dage pænt, hvis nødvendigt, men med navn og tidspunkt for bortskafningen på en label eller så. Flasker og aviser skal i kommunens containere – de nærmeste står hos naboen i Kystparken. Brugte batterier puttes i den lille container mærket Batterier(!) Brugte elpærer lægger du i den blå kasse i skuret; hvis nogen af jer skal på genbrugspladsen, så tag pærerne med! Der er af og til observeret rotter i vores område (derfor den nødvendige opmærksomhed ved de åbne døre). Ser du en rotte, er du forpligtet til at melde det til Kalundborg Kommune (www.borger.dk/rotter) og til bestyrelsen for vores forening

 

 

< Tilbage